Nu finns Accept på Facebook och LinkedIn

Nu kan ni också följa Accept på sociala media. På vår Facebook och LinkedIn kommer vi att delge er de allra senaste nyheterna rörande företaget och hålla er uppdaterade när vi figurerar i övriga media.