Stora utmaningar med att digitalisera sälj- och ledarskapsutbildning

Konkurrensen om människors uppmärksamhet har gjort att kraven på grafisk och pedagogisk kvalitet i den digitala världen har ökat otroligt snabbt. Deltagare är idag mycket kräsna avseende innehåll. För att producera en högkvalitativ e-learning (en kort interaktiv webbaserad utbildningsmodul) är man tvungen att anlita ett IT-bolag med grafiker, programmerare och manusförfattare. De sistnämnda måste kunna e-pedagogik, men IT-bolagen saknar tyvärr ofta branschinsikt och de sitter nästan aldrig på själva ämneskunskapen. Desto mindre den lärarledda delen av undervisning blir, desto större krav ställs på produktionens kvalitet. Därför har faktatung e-learning blivit vad som kommit för att stanna. Många nöjer sig med video med stort fokus på instruktion och mekanisk inlärning men utan möjlighet för reflektion och erfarenhetsutbyte. Det gör att många beställare är skeptiska till e-learning inom sälj- och ledarskapsutbildning.

Från konsulterna är den vanligaste invändningen att de inte ser ett komplement, utan en konkurrent. Förutom bristande kompetens om hur man designar högkvalitativa Blended Learning-program, saknas ett verkligt intresse eftersom antalet faktureringsbara timmar blir färre om man ersätter utbildningar med e-learning. En annan vanlig invändning att användarna skulle sakna kunskap att tillgodogöra sig metodiken, vilket helt enkelt inte är korrekt. Webben är de flestas första val av verktyg när de söker ny kunskap.

På Accept uppmanar vi alltid våra kunder att utmana gamla sanningar och nu vill vi utmana beställare av utbildningar: Blended Learning gör sälj- och ledarskapsutbildningar både mer intressanta, effektivare och skapar inte minst en ökad inlärning till lägre totalkostnad. På Accept har vi erfarenheten av flera lyckade Blended Learning-projekt som bevis på detta.