Beslutsprocessen viktigare än säljprocessen

En strukturerad säljprocess kan vara ett bra verktyg, men ännu viktigare är det att förstå hur kundens beslutsprocess ser ut. Vad prioriterar du?