Inlägg av Niclas Dahlberg Hansson

Skapa värde för kunden

Att hjälpa kunden att hitta nya möjligheter och nya problem att lösa är en viktig uppgift i jobbet som säljare. Här berättar Accepts säljguru Björn Graarud om hur du gör för att lyckas hjälpa kunden över tid. Det handlar bland annat om att vara ute mycket hos existerande kunder, ställa frågor, vara intresserad av vad […]