Slide background

Vi lär inte ut teorier

– vi skapar resultat

Säljutbildningar med fokus på träning

Accept vänder sig till företag som har höga ambitioner och vill nå bestående resultat. Med kontinuerliga utbildningsinsatser som anpassas efter behov och målsättningar, hjälper vi er att bygga en högpresterande säljorganisation.

Vår moderna metodik, Blended learning, kombinerar klassrumsutbildning med utbildning via webben – en framgångsrik utbildningsmetod som ger snabb och effektiv inlärning, vilket frigör tid för säljarna och sparar in kostnader för resor och frånvaro från marknaden.

Säljstrategi – nyckeln till ett lyckat säljarbete

En stor utmaning för alla företag är att övertygande kommunicera sitt syfte eller varför vi finns till, både gentemot kunder och medarbetare. Vad är det just ditt företag gör som ger meningsfullt innehåll för medarbetarna och stort värde för kunderna?

Sedan vill både medarbetare och kunder gärna förstå vart vi är på väg med verksamheten. Vad är Visionen, det vi eftersträvar på lång sikt? Vilken resa skall vi göra tillsammans och hur ger den värde och mening?

Under strategiarbetet får ni hjälp att skapa en tydlig positionering som särskiljer ert erbjudande från konkurrenternas. Vi tittar på era målsättningar, behov av förändringar och säljarens roll. Därefter lägger vi upp en konkret strategi som blir ert främsta redskap på vägen mot framgång och ökad försäljning

Säljstrategi

 • Affärsidé och Syfte
 • Vision och övergripande mål
 • Affärsidé och övergripande mål
 • Målgrupper och beslutsprocesser
 • Branschens utveckling och konkurrenssituation
 • Positionering och budskap
 • Säljorganisationens vision och mission
 • Säljorganisationens mål
 • Formulera utmanande och inspirerande mål
 • Säljarens uppdragsbeskrivning
 • Uppföljning och målstyrning
 • Behov av förändring
 • Rutinbeskrivning för ”Best Practice”

Säljledning – coacha säljteamet till framgång

Som försäljningschef är det ditt ansvar att ge säljteamet rätt verktyg för att lyckas. Du måste kunna coacha, inspirera och ge varje säljare individuell uppföljning och återkoppling. En strukturerad coachprocess måste förankras hos hela teamet för att skapa ett fokuserat och framgångsrikt säljarbete. Accepts utbildningar i säljledning hjälper dig att lägga grunden till ett effektivt och inspirerande ledarskap där du coachar säljteamet till bättre prestation och resultat.

Säljledning

 • Mål- och säljstyrning
 • Formulera utmanande och inspirerande mål
 • Coachprocessen – formella strukturer
 • Uppföljning och utvärdering av säljarbetet
 • Proaktiv säljledning
 • Coachning på fakta
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Att leda förändring

Säljträning – våga utmana och vinn nya affärer

Forskning visar att 55% av de som arbetar med försäljning inte har rätt kunskap för att bli framgångsrika. Vi vill ändra på det! Vi vill hjälpa människor att uppnå sin fulla potential.

Accepts säljträningsprogram hjälper dig att bygga en högpresterande säljorganisation med goda och långsiktiga kundrelationer. Vi tränar på alla delar i säljprocessen och ni får insikter som möjliggör fler och större affärer. Vi utmanar gamla sanningar, inspirerar till nya tankesätt och hjälper säljarna att fokusera på de insatser som ger bäst resultat. Efter programmet har säljarna fått ökat självförtroende att utmana sina kunder och deras inköpsmönster

Säljträning

 • Kundpsykologi och kommunikationsprofiler
 • Den moderna säljrollen – Utmanaren
 • Kundernas beslutsprocess
 • Säljprocessen från prospektering till avtal
 • Strategier för långa kundrelationer
 • Time & territory management
 • Key account management
 • Kundpsykologi och kommunikation
 • Frågeteknik och behovsanalys
 • Säljteknik – argument och retorik
 • Förhandlingsteknik
 • Presentationsteknik

Serviceträning

 • Kundpsykologi och kommunikationsprofiler
 • Professionellt bemötande
 • Aktivt lyssnande
 • Mer- och komplement försäljning
 • Reklamationshantering