Slide background

Vi utbildar inte säljare

– vi skapar utmanare

Slide background

Vi litar inte på teorier

– vi lär oss branschen på djupet

Slide background

Vi lär inte ut teorier

– vi skapar resultat

Tieto

Tieto skulle på kort tid gå från en lokal linjeorganisation till en global matrisbaserad koncern. En RFP (Request for proposal) på en stor utbildningsinsats för säljorganisationen gick ut till de största utbildningsföretagen i Norra Europa. Accept vann då vi var det enda företaget som kunde erbjuda Blended Learning.

Utmaning

Tieto behövde implementera sin nya säljorganisation för 1200 säljchefer och säljare i 17 länder.

Frågan var hur vi skulle få alla att arbeta enhetligt, utan att kostnaden blev orimlig.

När vi räknade på RFP:n blev kostnaden för hög och det skulle ta minst 3 år.

Lösning

Accept designade ett Blended Learning-program med e-learning och virtuella klassrum.

Piloten nådde alla 1200 säljchefer med ett enhetligt budskap från ledningen om det nya arbetssättet.

Utbildningstiden halverades med stora besparingar som följd.

Resultat

I utvärderingen ville vi ha svar på: Hur mycket lärde man sig? Kan vi räkna hem investeringen?

Vårt krav var att utvärderingen skulle få en fyra eller högre på en femgradig skala.

Investeringen betalade sig på bara ett år borträknat tiden för utbildning.

Välkommen att kontakta oss för prisuppgifter eller lösningsförslag

HEM OM ACCEPT HUR GÖR VI KUNDER KONTAKT