Slide background

Vi utbildar inte säljare

– vi skapar utmanare

Slide background

Vi litar inte på teorier

– vi lär oss branschen på djupet

Slide background

Vi lär inte ut teorier

– vi skapar resultat

Lambertsson

Lambertsson önskade gå från ett traditionell arbetssätt där varje ”depot” fokuserade på sin leverans, till en modern säljkultur med fokus på kundernas upplevelse. Accept designade och ansvarade för genomförandet av projektet ”Cell-2-Sell”.

Utmaning

Vi identifierade tre viktiga utmaningar i arbetet med att skapa en gemensam säljkultur.

1. Bli bättre på att presentera och förklara Lambertssons kundvärde.
2. Alla med kundkontakt skulle bli mer tillmötesgående.
3. Sätta en gemensam modell för sälj- och målstyrning.

Lösning

Vi började med att utföra en noggrann förstudie samt inhämta underlag från våra kundundersökningar.

Lösningen blev ett utbildningsprogram på över två år. Vi satte mätbara mål på de säljaktiviteter vi tränat på och en särskild hemsida skapades för uppföljning.

Resultat

Kopplingen till affärsmålen har ökat servicegrad och försäljning gentemot kunderna. Vi ser både ökad inlärning och bättre effektivitet i utbildningen.

Dessutom har vi fått fokus på uppföljning och coachning ned på individnivå.

Välkommen att kontakta oss för prisuppgifter eller lösningsförslag.

HEM OM ACCEPT HUR GÖR VI KUNDER KONTAKT